Czech Republic Population Information
 
Recent News
General Information
Population Statistics
Population Policy
Publications
  Journals
  Books
  Statistical Sources
  Working Papers
    Position of Demography Among Oth....
    Distinctive Features of Migratio....
    Population Development in the Cz....
    Population Development in the Cz....
    Population Development in the Cz....
    Population Development in the Cz....
    Population Development in the Sl....
    Population of Slovakia 1918 - 19....
    Population of Slovakia 1945 - 20....
    The Demographic Characteristics ....
    Halfway between "socialist green....
    Projection of Roma Population in....
    Population Projection of Slovaki....
    Migration-Europe's Integration a....

Pavlik Z., Kucera M. (eds.): Population Development in the Czech Republic 1990-2002 (in Czech)

Publikace je syntetickým hodnocením populačního vývoje v období 1990-2002, během kterého došlo k významným změnám v demografickém chování obyvatelstva. Tyto nové rysy bylo možno pozorovat ve všech demografických procesech. Poměrně stabilní zůstávala pouze úroveň rozvodovosti, výrazně se zlepšila úroveň úmrtnosti zejména mužů vyjádřená ve zvýšení naděje dožití, snížila se úroveň potratovosti a Česko se tak přiblížilo i v této oblasti k demograficky nejvyspělejším zemím; zejména však na velmi nízkou úroveň poklesla plodnost. U plodnosti došlo nejen ke změnám v důsledku ekonomické, sociální a politické transformace, ale projevily se i důsledky vlastní demografické podmíněnosti, které ovšem s výše uvedenými změnami souvisí. Poklesla úroveň sňatečnosti jako jeden z důležitých předpokladů realizované plodnosti, a to zejména v důsledku tzv. časování sňatků (jejich odkládáním do vyššího věku) a na to navazujícímu zvyšování průměrného věku matek prvorozených i všech dětí. V analýze jsou diskutovány podrobněji příčiny tohoto vývoje, pokud je lze na základě demografických procesů více nebo méně přesně specifikovat.

Odpovídající pozornost byla věnována i vnitřní a zahraniční migraci. Data o migraci nejsou tak přesná jako data o přirozené měně. Zahraniční migrace dosud nepředstavuje podstatný faktor populačního vývoje České republiky, její význam se však bude zvětšovat a bude tvořit stále významnější složku budoucího populačního vývoje. To se týká zejména pohledu do budoucnosti neboli výpočtu populačních prognóz. Tři hlavní varianty populační prognózy do roku 2050 se proto pro tento závěrečný rok 2050 pohybují v relativně velké variační šíři celkového počtu 8-10 mil. obyvatel. Podobně jako v ostatních demograficky vyspělých zemích po demografickém přechodu není nejdůležitějším problémem samotný počet obyvatel, ale jeho demografické stárnutí. Ve všech třech variantách se uvažuje zhruba dvojnásobné zvýšení podílu osob starších 60 let v roce 2050 oproti roku 2000. Tento trend je velmi obtížné ovlivnit a společnost i vláda s ním musí počítat a měly by se na něj připravit. To je také jeden z nejdůležitějších výsledků předkládané analýzy.

Obsah

Tato publikace je rovněž dostupná jako jediný soubor.


K prohlížení souborů ve formátu PDF budete potřebovat Adobe Acrobat Reader, který je zdarma.

 

POPIN Czech Republic
ISSN 1213-8290 Copyright © 1999-2002 Boris Burcin, David Komanek